Inför årsmöte

ÅRSMÖTE DEN 13 MARS 2017

Kallelse till årsmöte

Årsbokslut 2016

Revisionsberättelse 2016

Framställningar från styrelsen

Debiteringslängd

Verksamhetsplan 2017-2019

ÅRSMÖTE DEN 17 MARS 2016

Kallelse till årsmöte

Årsbokslut 2015

Revisionsberättelse 2015

Servitutsavtal med fastigheten Hemmesta 11:506 (Tegelstigen)

Servitutsavtal med fastigheten Hemmesta 10:310 (Örnklovägen)

Servitutsavtal med fastigheten Hemmesta 10:310 (Tottkällevägen)

Debiteringslängd 2016

Verksamhetsplan 2016-2018

 

Årsmöte DEN 10 MARS 2015

Revisionsberättelse
Förslag till Stadgar för Kolvik Samfällighetsförening
Framställande från styrelsen  
Motion 1 Grönområde brygga vid foten av övre Kolvik 
Motion 2 Detaljplan K3  
Verksamhetsplan 2015-2017
Underhållsplan 2  
Debiteringslängd 2015 
Årsredovisning 2014

Extra årsmöte 4 november 2014

Fastighetsförättning Hemmesta ga 3andelsförteckning  
Fastighetsförättning Hemmesta ga 3  
Kallelse till extra Årsmöte 2014   

Årsmöte DEN 10 mars 2014 

Verksamhetsberättelse 2013  
Valberedningens förslag 2014 
Uppföljning av Vägbudget per 2013-12-31 
Styrelsens förslag  
Revisionsberättelse
Resultatrapport
Motion till KSFs årsmöte 2014
Budgetförslag drift
Budgetförslag drift bryggor separat
Bryggfogdens förslag inför 2014  
Balansräkning 
Årsrapport 2013 Bryggfogden
Årsbokslut 2013 Ekonomisk Redogörelse

Årsmöte - 30:e mars 2014 

Kallelse årsmöte - 2014 


Årsmöte - 10:e mars 2013

Dokument inför årsmötet

Verksamhetsberättelse - 2012
Revisionsberättelse - 2012
Ekonomisk Redogörelse - 2012  
Balansrapport - 2012  
Resultatrapport - 2012  
Styrelsens Förslag - 2013
Budgetstatus Utförande - 2013
Statförslag Drift & Underhåll- 2013
Kallelsen - 2013

Motioner

Motion 1 från Lars Dahllöf
Motion 2 från Lars Dahllöf
Motion 3 från Lars Dahllöf
Motion 4 från Bengt Engelberg
Motion 5 från Lisa Rennerstedt
Motion 6 från Anna Brandström och Kerstin Olenfalk

Extra Årsmöte - 02:a december 2012

Handlingarna inför extra årsmötet

Kallelse Extra Årsmöte - 2012
Medskickat dokument till kallelsen (1)
Medskickat dokument till kallelsen (2)  
Styrelsens förslag  
   
Underlag till punkt 6a i kallelsen   
Bilaga 1 till styrelesens förslag
Karta 1
Karta 2
   
Underlag till punkterna 6b och 6c i kallelsen   
Bilaga 2 till styrelesens förslag
Bilaga 3 till styrelesens förslag
Översiktsplan
Sektionsbredder
Förslag från Väggruppen
   
Underlag till punkt 6d i kallelsen   
Styrelsens förslag - Arvode för kontaktperson

Årsmöte - 18:e februari 2012

Dokument inför årsmötet

Verksamhetsberättelse - 2011
Revisionsberättelse - 2011
Ekonomisk Redogörelse - 2011  
Balansrapport - 2011  
Resultatrapport - 2011  
Styrelsens Förslag - 2012
Statförslag Utförande - 2012
Statförslag Drift & Underhåll- 2012
Valberedningens förslag - 2012
Kallelsen - 2012

Motioner

Motion Torgny Andersson: Kolviksvägen breddning vid Handelsboden
Styrelsens svar till: Motion från Torgny Andersson

Extra Årsmöte - 16:e juni 2011

Handlingarna inför extra årsmötet

Kallelse Extra Årsmöte - 2011
Förrättning
Styrelsens förslag  
Trafik Strategi
Utskick Finansplan  
Översiktsplan (inlagt efter mötet)


Årsmöte - 6:e mars 2011

Dokument inför årsmötet

Verksamhetsberättelse - 2010
Revisionsberättelse - 2010
Ekonomisk Redogörelse - 2010  
Balansrapport - 2010  
Resultatrapport - 2010  
Styrelsens Förslag - 2010
Trafik Strategi - 2010  
Grönområdesplan - 2010
Statförslag - 2011
Valberedningens förslag - 2011
Styrelsens sammansättning - 2011

Motioner

Motion 2011-1 (Farthinder,vägbulor) pdf

Info från medlemmar

Tennisförening

Skrivelse från medlemmar

Skrivelse om årsmötesprotokollet