Samråd Detaljplan Hemmesta Centrum

Vi har tidigare lagt ut planhandlingarna här på hemsidan. Nu kommer Värmdö Kommun att ha öppet hus den 27/4 kl 18:30-20:30 och den 28/4 kl 10:00-12:00 i kommunhuset, Skogsbovägen 9-11. Eventuella synpunkter ska ni skicka till varmdo.kommun@varmdo.se senast den 22/5 och ni skall då ange diarienummer 2015KS/0489, ange ert namn och fastighetsbeteckning. 

Ni kan följa arbetet på www.varmdo.se/hemmestacentrum

Ränteavdrag i Deklarationen

För att ange rätt belopp går ni in på debiteringslängden för 2016 som ni finner här.

Debiteringslängden finns även under fliken "Dokument/Inför Årsmöten/"

Addera detta belopp till det förtryckta beloppet i er deklaration och fyll i det nya beloppet i den vita rutan till höger om 8.1 i deklarationen. Saknar ni ett förtryckt belopp fyller ni i räntebeloppet i den vita rutan till höger om 8.1 i deklarationen.

Information från Närpolisen 20/2-5/3 2017

Som ett led i utökat arbete med grannsamverkan får vi information från närpolisen. Vi uppmanar all att hålla ögon och öron öppna och anteckna misstänkt verksamhet och regnr på fordon som kan kopplas till detta.

Här kommer information om inbrottsläget under ovan tid för Värmdös del och den kan man bara tolka som mycket angenäm då det inte finns en enda anmälan gjord angående inbrott eller försök till inbrott i villa eller lägenhet. Det finns dock ett anmält inbrott i fritidshus på Propellervägen, Värmdö .Det är ett förråd tillhörande fastigheten som haft inbrott och detta har skett någon gång mellan 20/2 och 2/3. Ett larm utlöstes den 24/2  och verktyg tillgreps enligt anmälan.

För övrigt kan tilläggas att det också anmälts 2 inbrott i båt och 8 tillgrepp av båtmotorer. Platser som drabbats är Rönnäsuddsvägen och Tennisbanevägen, Stavsnäs. Signalvägen på Ingarö, Ringsalavägen, Värmdö samt Byns gård, Djurö och Marenstigen i Djurhamn.

Årsmöte 2017 den 13 mars kl 19:00

Hej!

VI ser fram emot att ses på årsmötet som kommer att hållas i matsalen på Hemmestaskolan F-5 - följ gångvägen från Coop upp mot Hemmestaskolan och gå in genom grindarna vid vändplanen direkt till vänster när ni kommit upp. Matsalen är första byggnaden på högerhand efter grindarna. Kallelse kommer att skickas per post inom kort och hemsidan kommer att uppdateras med alla dokument inför stämman. 

Väl mött den 13 mars!

Styrelsen KSF

Viktig information till medlemmar som har ett tillgodo hos föreningen

Vi har drygt 150 medlemmar som fortsatt har tillgodo hos föreningen. I den bifogade filen nedan hittar ni fastighetsbeteckning samt belopp som skall dras av på kommande faktura för årsavgiften. Vi uppmanar alla som finns på listan att lägga detta på minnet då det är ett stort arbete att hantera detta manuellt. Har ni några frågor går det bra att höra av sig till JOhan Axelsson på ordforande@kolvik.com eller 0709-583 584. 

MedlemmarTillgodo

Uppdatering av hemsidan

Hej,

Det har varit lite si och så med uppdateringen på hemsidan, vilket vi i styrelsen ber om ursäkt för. Det har under året hänt en hel del, bland annat ett större vägförbättringsarbete i K3 i samband med att Värmdö Kommun förlagt vatten och avlopp till resterande fastigheter på Tottkällevägen. Vi har även påbörjat arbetet med Solviksstigen som skall vara klar till våren.

Det har också varit väldigt mycket schaktarbeten för fiber och el. Vi försöker gå alla ledningsägare till mötes samtidigt som vi är rädda om våra vägar. Som många säkert märkt schaktas det lite här och var och återställningen är inte den bästa. Vi har nu äntligen fått tag på rätt personer hos ledningsägare och entreprenörer och hoppas på en smidigare process framöver. Det är viktigt att ni som får fiber och el inkopplat är uppmärksamma på hur entreprenörerna sköter sig och vi ser gärna att ni hör av er till Johan eller Tony om ni ser att man inte sköter detta på ett bra sätt, eller har sönder lyktstolpar, brevlådor etc.

Bryggor och trappor har också rustats upp under året. Vi kommer sammanfatta året i verksamhetsberättelsen och kallelse till årsmöte kommer gå ut under februari och någon gång i mitten av mars siktar vi på att hålla årsmötet.

Hälsningar

Styrelsen KSF

Städdag och Invigning av Kronbryggan 21/5

Nu har det blivit dags för vår årliga vårstädning, tanken är att i första hand att städa omkring den egna tomten, men även att hjälpa till med olika arbeten i vårt område. Samling vid badplatsen klockan 11 för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. Vi kommer att ställa upp en container för trädgårdsavfall vid lilla grusplan till vänster om infarten till badplatsen.

Efter avslutad vårstädning välkomnar vi alla medlemmar i Kolviks Samfällighetsförening att delta i återinvigningen av den anrika Kronbryggan. Festen börjar kl. 14 vid Kronbryggan. Anmälan till invigningen vill vi gärna få senast 17 maj.

Mail: brygg-fogde@kolvik.com eller telefon: 070 769 82 75

Information angående arbeten på brygganläggningen

Hej Alla kolviksbor och båtägare!

Nu har vi dragit ingång vårens arbeten, mycket skall göras i år också.  I veckan börjar vi med att förstärka Blötviksbryggan med delvis nytt däck och starkare sidobalkar för att kunna bära de nya y-bommarna som vi beställt till bryggorna. Bryggan är nu avstängd i några dagar

Till helgen börjar vi monteringen av de nya y-bommarna på både Blötviksbryggan och Sågviksbryggan. Samma företag kommer också göra en bättre förankring av Blötviksbryggan. då den draggat flera gånger under åren.

Om allt går enligt plan så skall vi få fram vatten och el till Sågvikshamnen också

Gamla Ångbåtsbryggan kommer också att bytas ut, detta arbete är tyvärr försenat, vi återkommer med ett datum när vi vet mer.

Utmed Kolviksbryggan är kättingarna i dåligt skick de kommer också att bytas i vår. Det är också försenat, återkommer med ett datum när vi vet mer.

Om ni har några frågor om vad detta betyder för er båtplats  så kan ni maila till bryggfogden.

Hälsningar Torgny